onsdag 31. august 2016

Fiskeopplevelser 9/10 - Storuerne - med ny pers fra i sommer

I serien om mine beste eller mest minnerike fangster har vi kommet fram til niende og nest siste del.

Opp igjennom årene har jeg hatt mange minnerike turer til Sørøya i Vest-Finnmark. I mange år var det stor torsk som var greia. Det er det til dels fortsatt i skreitida, men på sommeren er det mye mer spennende å satse på dypet etter blant annet stor uer.


Vi hadde vår første storuersatsning på Sørøya i 2012. Å få en uer over 5 kg var svært og stor stas den gangen. I 2013 gjentok vi suksessen og fikk uer opp til 6,8 kg. I 2015 oppdaget Kim og jeg en ny og spennende plass som ga umiddelbare resultater i form av en kjempeuer på 9,2 kg m.fl. 

    Uer på 9,2 kg / 78 cm fra 2015


I år dro vi tilbake og jeg lyktes forbedre persen til 9,25 kg på første forsøk. Kim lyktes også med forbedring av pers med en fisk på 8,35 kg. 

    Uer 9,25 kg / 84 cm, juli 2016

Det egentlige målet for turen var 10+-fisk, da jeg liker å ha mål man kan strekke seg etter. Det lyktes vi ikke med, men vi fikk bare besøkt plassen én gang i løpet av 2 uker p.g.a. ustabilt vær. Vi var uansett strålende fornøyd med uttellinga og oppholdet hadde gitt oss nye flotte sommerminner.


Sørøya er en plass man bare må tilbake til, igjen og igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar